Na targach techniki rolniczej i przemysłu drzewnego

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 15 marca 2019 r. wziął udział w uroczystym otwarciu jubileuszowych 25. Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH oraz 19. Targów Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO w Kielcach. Obecni byli przedstawiciele rządu na czele z wicepremier Beatą Szydło i ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim, a także władz wojewódzkich i samorządowych regionu.

wwwIMG4095-1

W swoim wystąpieniu Beata Szydło podkreśliła, że sytuacja polskiego rolnictwa jest silnie uwarunkowana kondycją rynku globalnego i w dużej mierze determinowana przez politykę Unii Europejskiej. Wicepremier przybliżyła uczestnikom uroczystości kwestię otwarcia na programy wsparcia polskiej wsi, zrealizowane dotychczas przez rząd.

wwwIMG4120-1

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wskazał na zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz wagę legalnego zatrudnienia w rolnictwie. Podziękował za dotychczasową, cenną i owocną współpracę partnerom Państwowej Inspekcji Pracy, w tym Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Straży Granicznej, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

wwwIMG4345

Po dokonaniu oficjalnego otwarcia goście zwiedzali ekspozycję targów AGROTECH i LAS-EXPO.

wwwIMG4232

Wiesław Łyszczek wziął także udział w konferencji „Bezpieczne i legalne zatrudnienie cudzoziemców w rolnictwie”, zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach przy udziale: Straży Granicznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach.

wwwIMG4242

W konferencji uczestniczyło ponad 130 osób, w tym przedstawiciele współdziałających z Państwową Inspekcją pracy organów kontroli i nadzoru oraz związków zawodowych, rolnicy, przedsiębiorcy rolni, uczniowie szkół rolniczych, nauczyciele.

Inaugurując spotkanie główny inspektor pracy zwrócił uwagę na potrzebę ograniczenia szarej strefy w rolnictwie oraz konieczność podniesienia świadomości w zakresie zatrudnienia i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w rolnictwie. Okręgowy inspektor pracy w Kielcach Adam Derza podkreślił, że inspekcja pracy podejmuje wiele działań prewencyjnych ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy w zakresie legalnego zatrudniania cudzoziemców przy pracach sezonowych w rolnictwie.

W trakcie konferencji Wiesław Łyszczek wręczył akty powołania członkom Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach. Wyraził przekonanie, że wypracowane na posiedzeniach komisji wnioski i podjęte inicjatywy przyczynią się do dalszego ograniczania zagrożeń wypadkowych w rolnictwie indywidualnym.

wwwIMG4177-1

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zorganizował w Centrum Kongresowym stoisko informacyjne, na którym udzielano porad prawnych i, udostępniano wydawnictwa informacyjne i promocyjne PIP. Dodatkową atrakcją dla odwiedzających była wystawa „Państwowa Inspekcja Pracy – od wieku na rzecz ochrony pracy”, zaprezentowana z okazji 100-lecia istnienia polskiej inspekcji pracy.