• RSS
  • Wersja tekstowa
04.03.2019 Artykuł archiwalny

Nowy szef katowickiego okręgu

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek z dniem 1 marca 2019 r. powierzył Lidii Marciniak, dotychczasowej nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi, pełnienie obowiązków okręgowego inspektora pracy w Katowicach.

wwwDSC0773

Wręczenie aktu powołania nastąpiło w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli: Józef Bajdel, okręgowy inspektor pracy w Krakowie, zastępcy okręgowego inspektora pracy w Katowicach, przewodniczący związków zawodowych działających w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, kierownicy oddziałów, kierownicy sekcji, nadinspektorzy pracy koordynujący prace sekcji.

Lidia Marciniak ukończyła Wyższą Szkołę Marketingu i Biznesu w Łodzi oraz Politechnikę Łódzką. Z Państwową Inspekcją Pracy związana jest zawodowo od 28 lat. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi przeszła kolejne szczeble kariery zawodowej od starszego referenta do nadinspektora pracy.