Nagrody dla przyjaznych pracodawców

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 19 marca 2019 r. wziął udział w uroczystości wręczenia certyfikatów laureatom XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Jest to jedyny tej rangi konkurs, w którym kandydatów do nagrody zgłaszają sami pracownicy. Organizuje go NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem prezydenta RP.

wwwZEG6777a

Konkurs promuje pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

wwwZEG6694a

O wyróżnienia w tegorocznej edycji konkursu ubiegało się 36 firm. Na posiedzeniu Komisji Certyfikacyjnej wyłoniono 22 laureatów, którzy podczas gali odebrali z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy i przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy statuetki i certyfikaty. Przysługuje im prawo do posługiwania się certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przez okres 3 lat.

wwwZEG6823a

Zwracając się do laureatów prezydent Andrzej Duda powiedział m.in.: „Ogromnie jestem wdzięczny za to, że kreujecie państwo w Polsce takie warunki pracy. Tym samym kreujecie gospodarkę, w której pracodawca jest przyjazny pracownikowi, a pracownik może pracować z tym większą satysfakcją i zapałem, wiedząc, że poprzez tę pracę buduje z jednej strony pomyślność swoją i swojej rodziny, a z drugiej strony pomyślność Rzeczypospolitej”.

wwwZEG7291a

Z kolei przewodniczący KK NSZZ "Solidarność" Piotr Duda podkreślił w swoim wystąpieniu, że kluczem do sukcesu w konkursie jest dialog pracodawcy z pracownikami.

Fot. Marcin Żegliński