• RSS
  • Wersja tekstowa
28.03.2019 Artykuł archiwalny

O bezpieczeństwie polskiego górnictwa

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w XXI Konferencji „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie”. Spotkanie odbyło się w Wiśle w dniach 27 i 28 marca 2019 r., zostało zorganizowane przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa. Patronat honorowy nad konferencją objął minister energii.

W wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci spółek górniczych, producentów maszyn górniczych i uczelni wyższych. Głównym tematem obrad były działania podejmowane dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych. Spotkanie było okazją do wymiany dobrych praktyk i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpracy wewnątrzsektorowej.

Przemawia Wiesław Łyszczek, głowny inspektor pracy
 

Wiesław Łyszczek w swoim wystąpieniu docenił postęp, jaki dokonał się na przestrzeni lat w górnictwie.

– Dzięki nowym technologiom, nakładom kapitałowym, pracy naukowców i szkoleniu kadr oraz przede wszystkim zmianie podejścia do zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia pracowników praca w górnictwie jest bezpieczniejsza – stwierdził główny inspektor pracy.

Podkreślił jednak, że pomimo postępu wciąż mogą się zdarzyć i niestety zdarzają się wypadki oraz choroby zawodowe, gdy niewłaściwie działa ocena i kontrola ryzyka.

Podczas tegorocznych sesji tematycznych poruszono m.in. wątki dotyczące:

  • doświadczeń w zakresie zatrudniania obcokrajowców w zakładach górniczych,
  • zagrożeń naturalnych i technicznych, zasad ich zwalczania oraz stosowanej profilaktyki,
  • nowoczesności i innowacyjności w zakresie stosowanych technologii i wyposażenia technicznego.

Przemawia Adam Mirek prezes WUG
 

W konferencji pod przewodnictwem prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Adama Mirka uczestniczyły także: profesor Danuta Koradecka, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Lidia Marciniak, p.o. okręgowego inspektora pracy w Katowicach.

Wiesław Łyszczek wśród uczestników konferencji w Wiśle

wwwDSC0280