Na uroczystym ślubowaniu

Doradca głównego inspektora pracy Grzegorz Nieradka 27 marca 2019 r. wziął udział w uroczystości ślubowania klas mundurowych certyfikowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym w woj. podkarpackim. Gościem honorowym uroczystości był minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

www33603891518o

Uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych. Ceremonii towarzyszyło odnowienie ślubowania pozostałych roczników. W sumie w uroczystości udział wzięli uczniowie z 9 klas o profilu mundurowym.

wwwBAE0A3A0-E0AD-40DF-B364-999587038318

Szkoła prowadzona jest przez Zgromadzenie Św. Michała Archanioła (Księża Michalici). Ma ponad stuletnią tradycję w kształceniu zawodowym na Podkarpaciu. Obecnie kształci się w niej 180 uczniów certyfikowanych klas mundurowych.

www33603890818o

Wojskową oprawę uroczystości zapewniła obecność kompanii honorowej 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” oraz orkiestry wojskowej garnizonu Rzeszów.

Fot.: Ministerstwo Obrony Narodowej