Obchody stulecia MOP

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 3 kwietnia 2019 r. uczestniczył w konferencji „Międzynarodowa Organizacja Pracy 1919-2019: wspólna przeszłość – lepsza przyszłość (pracy)”, zorganizowanej z okazji stulecia organizacji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Konferencja zgromadziła przedstawicieli rządu, partnerów społecznych, instytucji publicznych i środowisk naukowych.

wwwIMG6121p

Gospodarz spotkania minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że przez sto lat historia Polski i MOP często wiodła wspólnymi drogami. Polska jest członkiem założycielem MOP: była jednym z dziewięciu państw, których przedstawiciele wchodzący w skład Komisji Międzynarodowego Ustawodawstwa Pracy opracowali Konstytucję MOP i projekty pierwszych konwencji. Międzynarodowe standardy pracy przyjęte przez MOP stanowiły podwaliny polskiej polityki społecznej w 20-leciu międzywojennym. Organizacja odegrała też niekwestionowaną rolę w obronie praw związkowych po wprowadzeniu stanu wojennego oraz w procesie nowelizacji polskiego ustawodawstwa dotyczącego pracy i rynku pracy przed wstąpienie do UE.

wwwIMG6116P

 „Polska, która ratyfikowała 91 konwencji, z czego obowiązuje 63, będąca stroną wszystkich konwencji fundamentalnych i priorytetowych, znajduje się w czołówce państw członkowskich MOP” – powiedziała minister pracy.

wwwIMG6156p

Działania MOP na rzecz sprawiedliwości społecznej i godnej pracy przedstawił w swoim wystąpieniu gość konferencji Markus Pilgrim – dyrektor Biura Subregionalnego MOP w Budapeszcie. O roli MOP w systemie Narodów Zjednoczonych, w tworzeniu międzynarodowych standardów pracy i w walce o prawa związkowe w Polsce mówili: Piotr Wawrzyk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Barbara Surdykowska – reprezentująca NSZZ „Solidarność” i Andrzej Malinowski – prezydent Pracodawców RP.

wwwIMG6214p

Drugą część konferencji, poświęconą raportowi Globalnej Komisji ds. Przyszłości Pracy pt.: „Praca na rzecz lepszej przyszłości”, wypełniły panele dyskusyjne. Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w panelu dotyczącym zwiększania inwestycji w instytucje pracy. Omówił rolę PIP w ochronie standardów pracy, zadania stawiane przed urzędem i wyzwania, z jakimi musi się zmierzyć.

wwwIMG6218P