Spotkanie z ambasador Albanii

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 5 kwietnia 2019 r. spotkał się w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie z ambasador Republiki Albanii Shpresa Kureta, której towarzyszyli współpracownicy.

IMG6241PB

Tematem spotkania, zainicjowanego przez placówkę dyplomatyczną, były kwestie związane z zatrudnianiem pracowników albańskich przez polskich pracodawców, w tym podstawa prawna pobytu i zatrudnienia w Polsce, warunki wynagrodzenia i pracy, prawa i obowiązki pracowników. Przedstawiciele ambasady zostali poinformowani o strukturze organizacyjnej i zakresie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, a także o działalności Centrum Poradnictwa PIP, obsługującego pracowników cudzoziemskich w języku angielskim. Omówione zostały również najważniejsze kierunki współpracy międzynarodowej inspekcji pracy.

IMG6233PB

Główny inspektor pracy zadeklarował wsparcie dla działań ambasady, podejmowanych na rzecz informowania albańskich pracowników o warunkach zatrudnienia w Polsce, również poprzez organizację szkoleń w tym zakresie.

IMG6236PB

W spotkaniu ze strony PIP udział wzięli także: Bogdan Drzastwa - zastępca głównego inspektora pracy, Ewa Dośla - dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy oraz Wojciech Gonciarz - dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.