O bezpieczeństwie pracy w górnictwie

Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy uczestniczył w seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych oraz Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.  Spotkanie zorganizowane przez  Związek Pracodawców Polska Miedź odbyło się 16 kwietnia 2019 r. w Lubinie.

Otwarcie seminarium przez prezes ZPPM
 

Uczestników seminarium, którego tematem była „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle wydobywczym” powitała Beata Staszków, prezes Związku Pracodawców Polska Miedź. W spotkaniu objętym patronatem przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wzięli udział przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A. pod przewodnictwem wiceprezesa zarządu Radosława Stacha. Byli też reprezentanci kopalń, hut i firm z grupy kapitałowej KGHM.

Delagacja Państwowej Inspekcji Pracy w trakcie spotkania w Lubinie
 

Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy, Iwona Hadacz, wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP, Andrzej Pogórski, p.o. zastępcy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, Jan Buczkowski, kierownik oddziału PIP w Legnicy oraz Jolanta Kowalska, nadinspektor pracy.

W trakcie wygłaszania referatu
 

Uczestnicy seminarium w Lubinie
 

Seminarium było okazją do wygłoszenia licznych referatów i dyskusji, ale też do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Omawiano m.in. nowatorskie rozwiązania w procesie ograniczania wypadków przy pracy, mówiono o systemach transportu w aspekcie poprawy bezpieczeństwa czy roli klimatyzacji w zwalczaniu zagrożeń termicznych. Wiele miejsca poświęcono prewencji i profilaktyce zdrowotnej i nowoczesnych metodom kształcenia zawodowego w górnictwie.

 - Naszym zadaniem jest też rozwiewanie pewnych mitów, że przemysł wydobywczy jest szkodliwy i niebezpieczny, mało innowacyjny - mówiła Beata Staszków.

Przemawia Wiesław Łyszczek, głowny inspektor pracy
 

Wiesław Łyszczek w swoim wystąpieniu podkreślił, że niestabilne środowisko pracy i liczne zagrożenia występujące w branży górniczej wymuszają wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Dlatego pracowników górnictwa obowiązują szczególne rygory w zakresie utrzymania stanu bezpieczeństwa oraz bezpiecznego postępowania.

- W konsekwencji zapobieganie zdarzeniom wypadkowym wymaga podejmowania stosownych działań już w fazie projektowania eksploatacji, zastosowania określonych środków profilaktyki i wyspecjalizowanych technologii prowadzenia robót górniczych - zaznaczył główny inspektor pracy.

Delagacja PIP składa wieniec
 

Delegacja Państwowej Inspekcji Pracy złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem w hołdzie pracownikom polskiej miedzi, którzy tragicznie odeszli wskutek wypadków przy pracy.