• RSS
  • Wersja tekstowa
26.04.2019 Artykuł archiwalny

Dialog podstawą ładu społecznego

Dialog społeczny w świetle dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy był tematem konferencji zorganizowanej 24 kwietnia 2019 r. przez Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” i Państwową Inspekcję Pracy. Konferencja z udziałem Bogdana Drzastwy, zastępcy głównego inspektora pracy odbyła się w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Uczestnicy konferencji w OS PIP we Wrocławiu

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

Gośćmi honorowymi konferencji stanowiącej część obchodów przypadającego 28 kwietnia Światowego Dnia Pamięci Ofiar przy Pracy i Chorób Zawodowych byli biskup pomocniczy wrocławski Jacek Kiciński, zastępca głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa; rolę gospodarza uroczystości pełnił Kazimierz Kimso, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk. Uczestnikami konferencji byli także Małgorzata Łagocka, okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu i jej zastępca Andrzej Podgórski. Ponadto w spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców i przedsiębiorców, służby bhp, społecznej inspekcji pracy, nauki.

Przemawia Bogdan Drzastwa
 

W swoich wystąpieniach refleksjami dotyczącymi dialogu, w szerokim tego słowa znaczeniu, podzielili się Jego Ekscelencja biskup Jacek Kiciński,  Mirosław Ziajka, dyrektor generalny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.  Bogdan Drzastwa odczytał list Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy, skierowany  do uczestników konferencji. Wiesław Łyszczek podkreślił, że w procesie pracy niezmiernie ważna jest aktywna działalność struktur związkowych oraz społecznej inspekcji pracy, które dążą do kształtowania prawidłowych warunków pracy, jak i poprawy bezpieczeństwa socjalnego i zawodowego osób pracujących. Urzeczywistniają w ten sposób model stosunków pracy, którego podstawą jest dialog społeczny.

Zastępca przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk Radosław Mechliński odczytał list od Piotra Dudy, przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”.

Barbara Serafinowska w trakcie referatu
 

Wyróżniającą się wysokim poziomem merytorycznym część roboczą konferencji zdominowały referaty zaproszonych ekspertów. Referaty wygłosili Kazimierz Kimso, nadinspektor Barbara Serafinowska z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, Wioletta Cichla, przedstawicielka BCC z firmy Sitech z Polkowic oraz przedstawiciel CIOP-PIB Łukasz Kapica.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego
 

W drugiej części spotkania odbyła się niezwykle interesująca i twórcza dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości. Panelistami byli dr Tomasz Wójcik, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Wrocławskiej, nadinspektor Barbara Serafinowska, Marek Woron, Kanclerz BCC oraz Paweł Chabiński, Kierownik Wszechnicy SIP.

Moderatorem dyskusji panelowej był Radosław Mechliński, zastępca przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu  Dolny Śląsk.

Zdjęcia: Marek Łeszkiw, OIP Wrocław