Pamięci ofiar wypadków przy pracy

Z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie odbyła się czwarta edycja konferencji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych. Wzięli w niej udział: główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, okręgowy inspektor pracy w Rzeszowie Barbara Kiełt, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, dyrektor Oddziału ZUS w Jaśle Krystyna Domaradzka oraz podkarpacki wojewódzki inspektor transportu drogowego Jarosław Skolik.

wwwIMG0322
wwwIMG0335

Zabierając głos podczas spotkania szef PIP Wiesław Łyszczek powiedział: „Pamięć o negatywnych skutkach lekceważenia zagrożeń oraz prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stanowi impuls do refleksji nad skuteczniejszymi rozwiązaniami prawnymi, organizacyjnymi i prewencyjnymi na rzecz poprawy warunków pracy i podnoszenia kultury bezpieczeństwa. Państwowa Inspekcja Pracy, stojąc na straży przestrzegania przepisów prawa pracy w naszym kraju, z całą stanowczością egzekwuje realizację podstawowych obowiązków pracodawców w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponieważ każdy pracujący w naszym kraju ma konstytucyjnie zapewnione prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dlatego dziękuję Państwu za podejmowane działań na rzecz poprawy warunków pracy i ochrony zdrowia osób pracujących.”

Dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie Ewa Papiewska-Borkowska podziękowała Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Rzeszowie za dotychczasową współpracę przy realizacji różnych przedsięwzięć prewencyjnych realizowanych przez obie instytucje.

wwwIMG0280
wwwIMG0300

Podczas konferencji przedstawiciele obecnych organów i instytucji, w tym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB w Warszawie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Urzędu Dozoru Technicznego, Okręgowego Urzędu Górniczego, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Transportu Kolejowego  w Rzeszowie  wskazywali, że ten szczególnie ważny czas dla świata pracy stanowi okoliczność do refleksji i rozważań w poszukiwaniu skuteczniejszych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i prewencyjnych na rzecz poprawy warunków pracy i podnoszenia kultury.

Podczas spotkania zorganizowano także stoisko z wydawnictwami Państwowej Inspekcji Pracy.

Dzień wcześniej - przy pomniku ofiar wypadków przy pracy w Tarnobrzegu-Machowie, odbyło się spotkanie upamiętniające ofiary wypadków przy pracy, w którym uczestniczyli przedstawiciele: wojewody podkarpackiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu, Państwowej Inspekcji Pracy, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, prezydent Tarnobrzega i lokalne media.