Spotkanie ze związkowcami

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek spotkał się 29 kwietnia 2019 r. w Warszawie z przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” Zbigniewem Sikorskim oraz przedstawicielami branż zrzeszonych w sekretariacie. Rozmawiano o zagadnieniach z zakresu prawa pracy nurtujących organizacje związkowe.

wwwIMG6477

Związkowcy dzielili się problemami występującymi w ich macierzystych zakładach pracy, związanymi ze stosowaniem prawa pracy. Wiele miejsca w dyskusji poświęcono sposobom i metodom przywracania praworządności w stosunkach pracy.

wwwIMG6458

Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in.: utrudnianie przez pracodawcę działalności związkowej, zatrudnianie cudzoziemców, udzielanie urlopów i czas pracy, dyspozycyjność, praca w warunkach szczególnych i niebezpiecznych, walka z nieuczciwą konkurencją, kontrole pracowników w imieniu pracodawcy przez podmioty zewnętrzne.

Wiesław Łyszczek zachęcał związkowców do większej aktywności przy kontaktach z inspektorem pracy wykonującym czynności kontrolne w zakładzie, do informowania go o nieprawidłowościach i problemach pracowniczych.

W spotkaniu udział wzięli: zastępca głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa, referent prawny w Głównym Inspektoracie Pracy Izabela Czopik, doradca głównego inspektora pracy Grzegorz Nieradka, wiceprzewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” i zarazem przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Piwowarskiego Jan Hałaś.