• RSS
  • Wersja tekstowa
02.05.2019 Artykuł archiwalny

Związkowa debata o bezpieczeństwie pracy

W siedzibie OPZZ  29 kwietnia  2019 r. z udziałem Jerzego Wlazło, dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji GIP odbyła się debata. Rozmawiano o roli organizacji związkowych i społecznej inspekcji pracy w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. List do uczestników spotkania wystosował Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

Uczestnicy debaty OPZZ
 

Celem debaty zorganizowanej w związku z obchodami  Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem pracy. Spotkanie było okazją do wypracowania rekomendacji prowadzących do zmian poprawiających warunki pracy w Polsce. Do udziału w dyskusji z udziałem kierownictwa OPZZ, zaproszeni zostali społeczni inspektorzy pracy działający w strukturach OPZZ, inspektorzy pracy, członkowie Komisji Ochrony Pracy OPZZ, związkowcy, którzy ze swojego punktu widzenia przedstawili ocenę współpracy instytucjonalnej i związkowej w obszarze bezpieczeństwa pracy.

Główny inspektor pracy, Wiesław Łyszczek w liście do uczestników debaty odczytanym przez dyrektora Jerzego Wlazło pokreślił, że w procesie pracy niezmiernie ważne jest uczestnictwo pracowników w kształtowaniu korzystnych warunków pracy poprzez działalność w strukturach związkowych czy społecznej inspekcji pracy, mających wpływ na urzeczywistnienie modelu stosunków pracy, którego podstawą jest dialog społeczny.

Prezentuje dyr. Jerzy Wlazło
 

W trakcie dyskusji Jerzy Wlazło podkreślił rolę i znaczenie współpracy Państwowej Inspekcji Pracy, związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy na rzecz bezpieczeństwa pracy i kształtowania kultury bezpieczeństwa. Przedstawił statystyki wypadków przy pracy, trendy wypadkowe w poprzednich latach i działania na rzecz prewencji wypadkowej. W dyskusji panelowej, z udziałem zaproszonych gości i uczestników debaty podkreślano znaczenie dialogu społecznego i promowania dobrych praktyk w prewencji wypadkowej.