Państwo bez barier architektonicznych

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 8 maja 2019 r. uczestniczył w Gali IV edycji Konkursu Architektoniczno - Urbanistycznego „Lider Dostępności”, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Po raz czwarty pod prezydenckim patronatem wyróżniono twórców przestrzeni przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Gala finałowa odbyła się z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, który przypada 5 maja. 

Prezydent RP Andrzej Duda w swoim wystąpieniu podkreślił, że nowoczesne państwo to takie, które dostrzega potrzeby każdego człowieka i czyni wszystko, aby nie było wykluczenia.

 

Prezydent RP Andrzej Duda na Gali IV edycji Konkursu Architektoniczno Urbanistycznego „Lider Dostępności”


Prezydent zaznaczył, że walka przeciwko wykluczeniu polega m.in. na tym by obiekty architektoniczne, budynki i inne były dostępne dla każdego człowieka, niezależnie od tego, jakie ograniczenia stawia przed nim los – a więc jakie ograniczenia wynikają z jego cech fizycznych, z tych właśnie niepełnosprawności, które czasem są naszym udziałem.

 

Wiesław Łyszczek na Gali IV edycji Konkursu Architektoniczno Urbanistycznego „Lider Dostępności”


Celem konkursu, organizowanego przez Fundację Integracja oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich, jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Nagrodzono laureatów w kilku kategoriach, m.in. w kategorii Sieć placówek – nagrodę dla firmy lub instytucji, która wyróżnia się kompleksowym dostosowywaniem swoich placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz prowadzeniem spójnej polityki w obszarze dostępności   – Oddziały BNP Paribas Bank Polska S.A.

GRAND PRIX – nagrodę specjalna, przyznawaną przez Kapitułę wyróżniającej się firmie lub instytucji otrzymał – Kompleks budynków Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Stefana Banacha w Warszawie. 

Fot. Kancelaria Prezydenta RP