• RSS
  • Wersja tekstowa
10.05.2019 Artykuł archiwalny

Spotkanie z ambasador Argentyny

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 9 maja 2019 r. spotkał się w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie z ambasador Republiki Argentyny Aną Marią Ramirez, której towarzyszyli współpracownicy.

wwwIMG6503

Tematem spotkania, zainicjowanego przez placówkę dyplomatyczną, były kwestie związane z wynagradzaniem pracowników za czas urlopu wypoczynkowego oraz choroby, jak również dotyczące sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy z powodu choroby czy pobytu w szpitalu.

wwwIMG65081

W spotkaniu ze strony Państwowej Inspekcji Pracy udział wzięli także: Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy, Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy oraz Anna Jaworska, główny specjalista w Departamencie Prawnym GIP.