We Francji o pracownikach tymczasowych

W dniach 6-7 maja 2019 r., w siedzibie Krajowego Instytutu Pracy, Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego w Marcy l’Etoile we Francji odbyła się konferencja poświęcona „BHP pracowników agencji pracy tymczasowej”. Polskiej delegacji przewodniczył Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

W konferencji podsumowującej Europejską Kampanię Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali także: Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy, Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP oraz Nina Dulna, tłumacz z Sekcji Współpracy z Zagranicą.

Uczestnicy konferencji
 

W pierwszym dniu konferencji, koordynatorzy kampanii omówili jej główne założenia i cele oraz zaprezentowali dane z kontroli agencji pracy tymczasowej i pracodawców-użytkowników przeprowadzonych w ramach kampanii. Następnie odbyły się dyskusje w formie okrągłego stołu, podczas których przedstawiciele inspekcji pracy państw członkowskich przedstawili swoje doświadczenia zebrane podczas realizacji krajowych działań kontrolnych oraz informacyjnych w ramach kampanii SLIC.

Delagacja GIP wśród uczestników konferencji
 

Dyskusje prowadzone drugiego dnia konferencji poświęcone były doświadczeniom uczestników kampanii z transgranicznych kontroli dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników agencji pracy tymczasowej. Następnie przedstawiciele PIP wzięli udział w warsztatach, których tematem była podwójna odpowiedzialność w zakresie obowiązków związanych z BHP, wynikająca z umów zawieranych pomiędzy pracodawcami-użytkownikami, a agencjami pracy tymczasowej oraz problemy wynikające z różnej formuły transponowania dyrektywy 91/383 EWG do przepisów krajowych państw członkowskich.