• RSS
  • Wersja tekstowa
18.05.2019 Artykuł archiwalny

Posiedzenie SLIC w Bukareszcie

Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy wziął udział w 76. posiedzeniu plenarnym Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), które odbyło się w dniach 15-16 maja 2019 r. w Bukareszcie.


Bogdan Drzastwa i Teresa Jastrzębska na obradach SLIC w Bukareszcie
 

W trakcie obrad plenarnych omówiono zrealizowane i trwające prace gremium i jego grup roboczych. Przyjęto zmienioną wersję podręcznika na temat przeprowadzania ocen krajowych inspekcji pracy przez SLIC, a także przewodnik pt. „Wspólne standardy programu szkolenia inspektorów ds. bhp”.

Bogdan Drzastawa w czasie obrad SLIC w Bukareszcie
 

Bogdan Drzastwa w swoim wystąpieniu poinformował o tegorocznych obchodach 100-lecia działalności polskiej inspekcji pracy i zaprosił w imieniu głownego inspektora pracy Wiesława Łyszczka przedstawicieli unijnych inspekcji pracy na międzynarodową konferencję organizowaną z tej okazji we wrześniu br. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Sala obrad
 

Podczas konferencji Dnia Tematycznego odbywającej się pod hasłem „Przygotować się na przyszłość – inspekcje pracy i ich rola w edukacji BHP”, zaprezentowano przykłady działań realizowanych w Niemczech, Belgii, Portugali i Rumunii. Uczestnicy mieli też okazję przedstawienia inicjatyw i przekazania informacji podczas dyskusji w grupach. Z uwagi na swoje zaangażowanie w Grupie Roboczej ds. przygotowania wydarzenia, w konferencji uczestniczyła również Ewa Łowicka, starszy inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie.

W składzie delegacji PIP na 76 posiedzenie SLIC w Bukareszcie była także Teresa Jastrzębska, główny specjalista, tłumacz z Sekcji Wspólpracy z Zagranicą w GIP.