• RSS
  • Wersja tekstowa
17.05.2019 Artykuł archiwalny

Święto Straży Granicznej

W Warszawie pod Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy 17 maja 2019 r. odbyły się centralne obchody Święta Straży Granicznej. W uroczystym apelu na dziedzińcu Belwederu wraz z przedstawicielami rządu, administracji państwowej, zagranicznych służb oraz duchowieństwa uczestniczył Andrzej Kwaliński, zastępca głównego inspektora pracy.

Apel na dziedzińcu Belwederu
 

Oficjalne obchody Święta Straży Granicznej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy rozpoczęła msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Nabożeństwo w intencji funkcjonariuszy i pracowników SG odprawił  Biskup Polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek. Główne uroczystości odbyły się na dziedzińcu przed Belwederem.

Awans na stopień generała dywizji SG otrzymał komendant główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga. Ponadto z okazji Święta Straży Granicznej w całej formacji 190 funkcjonariuszy otrzymało wyższy stopień w korpusie oficerów, 888 w korpusie chorążych.

 

Promocja na pierwszy stopień oficerski SG
 

Podczas uroczystości131 absolwentów kursu oficerskiego zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski - podporucznika Straży Granicznej. Po uroczystej promocji nowo mianowanych oficerów głos zabrał Prezydent RP Andrzej Duda.

- Składając gratulacje awansowanym i wyróżnionym wiem, że jesteście godnymi następcami swoich poprzedników. Dzięki wam granice Polski są bezpieczne, a nasz kraj wywiązuje się ze zobowiązań wobec partnerów z Unii Europejskiej. Dziękuję za to - powiedział Prezydent RP.

Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy z okazji Święta Straży Granicznej skierował list do generała Tomasza Pragi komendanta głównego straży granicznej. Wyraził w nim uznanie i wdzięczność za wzorową i ofiarną służbę w dziele ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz granic naszej Ojczyny. Podkreślił, że w Straży Granicznej Państwowa Inspekcja Pracy ma sprawdzonego sojusznika i partnera. Tę wyjątkowo udaną współpracę można obserwować zarówno na poziomie centralnym, jak i w regionach, gdzie rzetelnie realizowane są zadania kontrolne.

Uroczysta defilada
 

Centralne obchody Święta Straży Granicznej uświetniła defilada i prezentacja musztry paradnej w wykonaniu Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

 

Foto. Straż Graniczna