• RSS
  • Wersja tekstowa
23.05.2019 Artykuł archiwalny

Finał konkursu dla młodych rzemieślników

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego 22 maja 2019 r. odbył się finał XIX edycji ogólnopolskiego konkursu dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”. Nagrody laureatom wręczał Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

Jolanta Kossakowska otwiera XIX edycję finału konkursu dla młodziezy
 

Ogólnopolski konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy jest organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy i Związek Rzemiosła Polskiego. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy  z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy i zasad BHP wśród uczniów zakładów rzemieślniczych.

Rozwiązywanie konkursowych testów
 

W konkursie brali udział pracownicy młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniowie obywający praktykę u rzemieślników zrzeszonych w Izbach Rzemieślniczych, z całego kraju. W konkursie na etapie regionalnym wzięło udział 325 uczniów. Do etapu ogólnokrajowego konkursu zakwalifikowało się 42 finalistów. Rywalizacja odbywała się w kategorii indywidualnej oraz drużynowej. 

Praca komisji
 

Prace uczestników oceniała komisja złożona z przedstawicieli organizatorów konkursu, której przewodniczyła dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego Jolanta Kossakowska. W skład komisji  wchodzili: Katarzyna Mietelska, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP, Izabela Waga, wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP, Andrzej Stępnikowski,  zastępca dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP, Paweł Żukowski z Departamentu Prawnego GIP.

Dla opiekunów towarzyszących młodzieży, organizatorzy zorganizowali seminarium pt. „Zarządzanie energią życiową w stresie, czyli skuteczny sposób na stres” prowadzone przez Kamilę Pawłowską, inspektora pracy i psychologa PIP.

W czasie, gdy komisja zajęta była sprawdzaniem prac, uczestnicy konkursu zwiedzili warszawską starówkę.

Przemawia Wiesław Łyszczek
 

Rozdanie nagród laureatom poprzedziły wystąpienia organizatorów. Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy gratulując zwycięzcom podkreślił, że biorąc udział w konkursie wygrali podwójnie, pokonując rywali na etapie klasyfikacji regionalnych oraz zdobywając wiedzę o możliwościach przeciwdziałania zagrożeniom zawodowym. Główny Inspektor Pracy podziękował również uczestnikom za udział, a opiekunom za przygotowanie  uczniów. W swoim wystąpieniu podkreślił, że świadomość istnienia ryzyka wypadkowego i zagrożeń związanych z pracą uzmysławia uczniom, że ich bezpieczeństwo i zdrowie w życiu zawodowym będzie zależało przede wszystkim od rozsądku oraz postępowania zgodnego z przepisami i zasadami bezpieczeństwa

Przemawia Jan Gogolewski
 

Jan Gogolewski, prezes Związku Rzemiosła Polskiego wskazał, że niezbędnym elementem działalności rzemieślniczej obok fachowej wiedzy jest także znajomość przepisów prawa pracy i zasad bhp. Często, prowadzenie zakładu rzemieślniczego związane jest z zatrudnianiem pracowników, co wiąże się z odpowiedzialnością za ich bezpieczeństwo i zdrowie.

Przemawia Marek Woch
 

Marek Woch, przedstawiciel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw zachęcał  przyszłych przedsiębiorców, by w razie kłopotów z prowadzeniem firmy nie wahali się kontaktować z terenowymi biurami Rzecznika.

Nagrody laureatom Konkursu wręczyli Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Jan Gogolewski, prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Nagrodą główną był bon o wartości 2000 złotych.

Mateusz Walendowski z opiekunami odbiera nagrodę głowną
 

W klasyfikacji indywidualnej zwycięzcą został Mateusz Walendowski, przygotowujący się do zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, reprezentujący Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu.

Katarzyna Szemainda odbiera nagrody za II miejsce w konkursie
 

Drugie miejsce zdobyła Katarzyna Szemainda, przyszła kucharka, z Izby Rzemieślniczej w Opolu, trzecie miejsce przypadło Bartoszowi Ruszkowskiemu uczącemu się w zawodzie elektryka, z Izby Rzemieślniczej w Gdańsku.

Bartosz Ruszkowski odbiera nagrody za zajecie III miejsca
 

Kolejne miejsca zajęli: Fryderyk Tomczak, przyszły elektromechanik pojazdów samochodowych, z Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Anastasiia Lunhul ucząca się w zawodzie fryzjera, z Izby Rzemieślniczej w Opolu i Maciej Grzywacz, przyszły stolarz, z Izby Rzemieślniczej w Olsztynie. Natomiast w rywalizacji drużynowej na podium stanęły Izby Rzemieślnicze: jako pierwsza drużyna z Opola, druga z Kalisza, trzecia z Gdańska.

 

W trakcie uroczystej gali laureatom nagrody wręczył także Alfred Brzozowski, kierownik Ośrodka Promocji i Wdrażania CIOP-PIB.

Dla uczestników finału oraz ich opiekunów dostępne były publikacje Państwowej Inspekcji Pracy.