Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA

Pod patronatem głównego inspektora pracy w dniach 14-16 maja 2019 r. w Centrum Targowym w Kielcach odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego „AUTOSTRADA - POLSKA”. 

 

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek skierował do uczestników Targów list, który odczytał okręgowy inspektor pracy w Kielcach Adam Derza podczas uroczystej gali otwarcia.

Adam Derza podczas uroczystej gali otwarcia
 

Główny inspektor pracy podkreślił, że Targi dają możliwość nawiązywania ważnych kontaktów branżowych, jak również wymiany doświadczeń i informacji na temat najnowszych osiągnięć technicznych czy też dobrych praktyk stosowanych w budownictwie drogowym. Dla Państwowej Inspekcji Pracy szczególnie ważnym jest podjęcie przez uczestników wydarzeń targowych tematów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie dróg i autostrad. Wiesław Łyszczek przekazał również gratulacje  z okazji jubileuszu 25-lecia Targów Autostrada – Polska.

Hala targowa
 

Ciężki sprzęt wystawiany na targach
 

Targi po raz kolejny wsparte zostały patronatami: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Głównego Inspektora Pracy, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, co jest wyznacznikiem wysokiej, jakości merytorycznej zarówno samych Targów, jak i licznych towarzyszących im konferencji, warsztatów i debat.

Stoisko PIP
 

W trakcie drugiego dnia Targów tj. w dniu 15 maja 2019 r. pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy oraz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zorganizowany został konkurs operatorów maszyn budowlanych pod nazwą „BIG BAU MASTER” . W konkurencjach wymagających dużej wiedzy i techniki uczestniczyło
14 operatorów maszyn budowlanych z różnych miejsc Polski.

Nagrodzeni operatorzy maszyn budowlanych
 

W ramach współpracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach dla 6 laureatów konkursu przekazał upominki i wydawnictwa związane z bezpieczeństwem pracy w budownictwie.

Ciężki sprzęt wystawiany na targach