• RSS
  • Wersja tekstowa
25.05.2019 Artykuł archiwalny

O legalności zatrudnienia z gośćmi z Mołdawii

W Warszawie 24 maja 2019 r. Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy spotkał się z międzyresortową delegacją Republiki Mołdawii, której przewodniczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej Anastasia Oceretnii.

Spotkanie z delagacją Republiki Mołdawii
 

Tematyka spotkania, zainicjowanego przez stronę mołdawską, dotyczyła m.in. kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie weryfikowania legalności zatrudnienia i warunków pracy cudzoziemców w Polsce oraz działalności prywatnych agencji zatrudnienia. Przedstawiciele delegacji Republiki Mołdawii byli szczególnie zainteresowani narzędziami i metodami prowadzenia kontroli stosowanymi przez inspektorów pracy PIP w celu weryfikowania legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz procedurami typowania do kontroli agencji zatrudnienia. Ponadto strona mołdawska zapoznała się z wynikami kontroli w ww. tematach.

Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Jarosław Leśniewski,podsumował dziesięć lat walki służb inspekcji pracy z nielegalnym zatrudnieniem w Polsce. Przedstawił również zasady i cele współpracy dwustronnej PIP z instytucjami właściwymi w obszarze ochrony pracy w kraju i za granicą, jak również zaprezentował przykładowe działania prewencyjne i informacyjne prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy.

Uczestnicy spotkania
 

W spotkaniu z delegacją Republiki  Mołdawii uczestniczyli Marta Chodorowska, kierownik Sekcji Współpracy z Zagranicą w Gabinecie GIP oraz Dorota Gorajska, główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia. W składzie delegacji mołdawskiej znaleźli się również przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.