• RSS
  • Wersja tekstowa
29.05.2019 Artykuł archiwalny

Obchody 100-lecia urzędu

W Teatrze Narodowym w Warszawie 28 maja 2019 r. odbyła się centralna uroczystość z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta RP, rządu, parlamentu, partnerów instytucjonalnych i społecznych PIP, środowiska naukowego, organizacji społecznych i politycznych, duchowieństwa oraz pracownicy inspekcji pracy.

wwwsm1681

Zwracając się do uczestników spotkania, jego gospodarz - główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek podkreślił, że początki inspekcji pracy w Polsce są ściśle związane z odzyskaniem przez naszą ojczyznę niepodległości. Dekret o powołaniu do życia inspekcji pracy podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego już 3 stycznia 1919 r. był jednym z pierwszych i najważniejszych aktów w dziele budowy systemu ochrony pracy, wyznaczającym kierunek wspólnych starań o bezpieczeństwo pracujących Polaków. Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu pierwszych inspektorów pracy inspekcja stała się instytucją potrzebną i szanowaną.

wwwsm1613

„Wkraczamy w drugie stulecie z poczuciem troski o pracowników. To stanowiło podstawę istnienia inspekcji pracy u jej zarania i dotyczy czasów współczesnych. Kierunek działaniom urzędu nadają słowa św. Jana Pawła II, które widnieją na sztandarze inspekcji: ‘Ostatecznym celem pracy pozostaje zawsze człowiek’ – stwierdził szef PIP.

Wiesław Łyszczek przypomniał sylwetki kilku głównych inspektorów pracy, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla rozwoju urzędu: Franciszka Sokala, Mariana Klotta, Tadeusza Sułkowskiego, Anny Hintz, Romana Giedrojcia. Jak zaznaczył, każdy z nich przyczynił się do poprawy stanu przestrzegania prawa w naszym kraju i zostawił swoją cegiełkę w budowaniu skutecznej i profesjonalnej inspekcji pracy.

„Oddaję cześć pamięci wszystkich pracowników naszej instytucji, którzy od nas odeszli, minionym pokoleniom twórców i budowniczych polskiej inspekcji pracy” – powiedział pod koniec swojego wystąpienia gospodarz uroczysytości.

wwwsm1902
wwwsm1931

wwwsm1941

wwwsm1971

Głównym punktem uroczystości było uhonorowanie zasłużonych pracowników PIP odznaczeniami państwowymi przyznanymi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Józef Bajdel, Andrzej Bugalski i Jerzy Pas. Wręczono także blisko 200 Złotych, Srebrnych i Brązowych Medali za Długoletnią Służbę. Aktu dekoracji dokonała Halina Szymańska – szef Kancelarii Prezydenta RP, której towarzyszył Wiesław Łyszczek. W imieniu odznaczonych dziękował Józef Bajdel.

wwwsm1793

Minister Halina Szymańska odczytała list z gratulacjami od Andrzeja Dudy. Prezydent złożył w nim wyrazy uznania wszystkim, którzy służąc Rzeczypospolitej i milionom pracujących Polaków, współtworzą chlubną tradycję Państwowej Inspekcji Pracy. „Wykonują Państwo trudną i odpowiedzialną pracę, która wymaga szczególnej determinacji oraz dochowania najwyższych standardów rzetelności” – napisał Andrzej Duda, dziękując jednocześnie pokoleniom polskich inspektorów pracy, którzy przez całe stulecie wytrwale budowali zaufanie do swojej instytucji.

wwwsm4661

Poseł Janusz Śniadek odczytał list gratulacyjny od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego – honorowego patrona obchodów 100-lecia inspekcji pracy. Marszałek podziękował w nim pracownikom PIP, „którzy konsekwentnie podejmują starania o bezpieczeństwo i sprawiedliwość społeczną, o prawo chroniące słabszych, o system dbający o wszystkich obywateli”. Podkreślił, że pełniona przez nich służba ma ogromne znaczenie dla pomyślności Polski i Polaków.

wwwsm472

Jubileuszu inspekcji pracy gratulował także premier Mateusz Morawiecki. List od Premiera odczytał szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski. Premier podkreślił, że troska o bezpieczne warunki pracy i stosowanie prawa pracy wymaga wielkiego wysiłku i jest nieustannym wyzwaniem. „Przywiązujemy wielką wagę do skutecznej kontroli przestrzegania zasad oraz budzenia świadomości zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników, że zrównoważony rozwój obejmuje również tę niezwykle ważną sferę relacji między pracodawcami pracobiorcami” – napisał premier.

wwwsm4791
wwwsm4931

Odczytano również list okolicznościowy od marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Ciepłe słowa uznania do społeczności inspekcyjnej z okazji jubileuszu skierowali w czasie gali poseł Janusz Śniadek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed i przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

wwwsm5481

Podczas uroczystości wyświetlono film przygotowany siłami inspekcji pracy z okazji 100-lecia urzędu, obrazujący historię i dzień dzisiejszy PIP. W części artystycznej uroczystości wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, entuzjastycznie przyjęty przez zgromadzonych.

wwwsm5272