• RSS
  • Wersja tekstowa
31.05.2019 Artykuł archiwalny

Na drogach może być bezpieczniej

W Rzeszowie 30 maja 2019 r.  z udziałem Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy odbył się Dzień Bezpieczeństwa w Transporcie i Ruchu Drogowym. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie był patronem merytorycznym tego wydarzenia.

Organizatorami drugiej edycji imprezy byli Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie oraz rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przemawia Wiesław Łyszczek
 

W swoim wystąpieniu Wiesław Łyszczek podziękował za cenną inicjatywę przyczyniającą się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. - Państwowa Inspekcja Pracy oprócz prowadzonej działalności kontrolnej wspiera wszelkiego rodzaju inicjatywy zmierzające do poprawy standardów pracy i eliminowania zagrożeń w transporcie, które najczęściej wynikają z łamania przepisów o czasie pracy kierowców – podkreślił główny inspektor pracy.

Uczestnicy spotkania
 

W spotkaniu uczestniczyła Aneta Gronowicz, zastępca okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie.

W trakcie konferencji głos zabrali także Ewa Papiewska-Borkowska, dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oddział w Rzeszowie, Krzysztof Sopel, dyrektor Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim reprezentujący wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart.

W trakcie odczytu
 

Prelekcje dotyczące bezpieczeństwa w transporcie wygłosili m.in. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej  Policji w Rzeszowie, Inspektoratu Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Odczyt wygłosił także Tomasz Jakubowski nadinspektor pracy, przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, w którym to przedstawił aktualne przepisy w zakresie czasu pracy kierowców, oraz ich zastosowanie na przykładach z życia codziennego.

Wystawa sprzętu ratowniczego
 

Goście i uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z pojazdami i sprzętem ratowniczym, jakimi dysponują służby m.in. Państwowa Straż Pożarna i Straż Ochrony Kolei.