• RSS
  • Wersja tekstowa
25.05.2019 Artykuł archiwalny

Spotkanie jubileuszowe w okręgu małopolskim

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie 24 maja 2019 r. zorganizował uroczystą naradę dla pracowników, połączoną z wręczeniem medali jubileuszowych. W spotkaniu uczestniczył główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz oraz okręgowy inspektor pracy w Krakowie Józef Bajdel wraz ze swoimi zastępcami.

Inspiracją do organizacji uroczystego spotkania był przypadający w tym roku jubileusz stulecia Państwowej Inspekcji Pracy. Narada była okazją do nawiązania do historii krakowskiego okręgu, do wspomnień pracowników oraz podziękowań za pracę wszystkim, którzy tworzą współczesne oblicze inspekcji pracy.

Uroczystości rozpoczęła msza św. odprawiona w Kolegiacie Św. Anny w Krakowie w intencji pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Mszę celebrował ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś, proboszcz parafii św. Anny. Następnie wszyscy pracownicy okręgu spotkali się na jubileuszowej naradzie w Folwarku Zalesie, w Grajowie pod Krakowem.

wwwnarada-jubileuszowa-oip-w-Krakowie

W spotkaniu wzięli udział: główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz, okręgowy inspektor pracy w Krakowie Józef Bajdel, zastępca okręgowego inspektora pracy ds. prawno-organizacyjnych Anna Szczapa, zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru Mariusz Pyrcz oraz kierownicy oddziałów okręgu w Nowym Sączu - nadinspektor Beata Ziółko i w Tarnowie - nadinspektor Benedykt Zygadło.

wwwGIP-podczas-nardy1
 

Zwracając się do małopolskich pracowników inspekcji, główny inspektor pracy podkreślił, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie jest przykładem wypracowania dobrych relacji z terytorialnymi organami, instytucjami i partnerami społecznymi, co umożliwia efektywne współdziałanie na rzecz ochrony pracy w regionie. Gratulował wyróżnionym pracownikom i podziękował wszystkim pracownikom okręgu za ich zaangażowanie w pełnienie codziennych obowiązków. Podkreślił, że obecnie działaniem priorytetowym dla niego – jako głównego inspektora pracy – jest dalsze wzmocnienie i zwiększenie skuteczności Państwowej Inspekcji Pracy w każdym wymiarze jej funkcjonowania.

wwwJozef-Bajdel-Narada-Jubileuszowa
 

Okręgowy inspektor pracy w Krakowie Józef Bajdel, jako gospodarz spotkania, wracając do historii PIP przypomniał ludzi i wydarzenia, które złożyły się na bogatą historię krakowskiego okręgu. Podkreślił, że w oparciu o pracę i doświadczenie poprzedników możemy tworzyć dziś najnowszą historię Inspekcji. Nawiązał do dokonań swoich poprzedników Józefa Ślęzaka (okręgowy inspektor pracy w Krakowie w latach 1981-95) i Tadeusza Fica (okręgowy inspektor pracy w Krakowie w latach 1995-2016), którzy wraz ze swoimi zastępcami kierowali okręgiem w ważnych dla historii inspekcji momentach.

Józef Bajdel wrócił również do wspomnień z okresu, kiedy pracował jako inspektor pracy. Podziękował swoim mentorom, którzy odkrywali przed nim tajniki warsztatu inspektora. Podkreślił, że praca w tym zawodzie nauczyła go przede wszystkim cierpliwości, sumienności, odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Na koniec podziękował wszystkim pracownikom za ich pracę i zaangażowanie oraz życzył zawodowej satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

wwwJanina-Bielska

Swoimi doświadczeniami z pracy w zawodzie inspektora pracy oraz kierowania oddziałami, podzielili się podczas narady również inni: starszy inspektor pracy – główny specjalista Janina Bielska, nadinspektor Beata Ziółko i  nadinspektor Benedykt Zygadło.

wwwKierowniktarnow

Wspomnienia zwieńczyła prezentacja „Czas jak rzeka” wracająca do historii, wydarzeń i osób pracujących w okręgu od okresu międzywojennego aż po czasy współczesne.

Uroczystość zakończyło wręczenie medali jubileuszowych pracownikom okręgu, którzy przepracowali w Państwowej Inspekcji Pracy co najmniej 20 lat. Medale i listy gratulacyjne wręczył główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wraz z okręgowym inspektorem pracy Józefem Bajdlem. Wyróżnionych zostało 59 pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.

wwwGIP-Narad-Jubileuszowa-OIP--w-Krakowie-1