• RSS
  • Wersja tekstowa
07.06.2019 Artykuł archiwalny

Jubileusz Agencji EU-OSHA w Bilbao

Na Uniwersytecie Deusto w Bilbao 5 czerwca 2019 r. odbyła się konferencja z okazji 25-lecia działalności Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy. W wydarzeniu uczestniczyły również Iwona Hadacz, wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń w Głównym Inspektoracie Pracy oraz Nina Dulna z Sekcji Współpracy z Zagranicą GIP.

www201906051855071

Konferencja, obejmująca dwa panele dyskusyjne, poświęcona była roli EU-OSHA jako stałego partnera w zmieniającym się świecie pracy. W pierwszym panelu dyskusyjnym uczestniczyła m.in. Christa Sedlatschek, dyrektor wykonawczy agencji, poprzedni dyrektorzy i członkowie zarządu agencji oraz przedstawiciele krajowych punktów centralnych EU-OSHA. Przedstawili oni historyczny kontekst powstania agencji, ustanowionej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz dyskutowali o swoich doświadczeniach w działaniach na rzecz zdrowszych i bezpieczniejszych miejsc pracy. W drugim panelu dyskusyjnym wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i partnerów społecznych, którzy rozmawiali na temat roli EU-OSHA w przyszłości i wyzwań związanych z rozwojem technologii, zmianami demograficznymi i ekonomicznymi.