• RSS
  • Wersja tekstowa
11.06.2019 Artykuł archiwalny

Konkurs dla sip w nowej formule

W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 10 czerwca 2019 r. uroczyście zainaugurowano konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” w nowej formule. Konkurs, który dotychczas odbywał się na szczeblu wojewódzkim, został rozbudowany o etap ogólnokrajowy.

wwwIMG6630

Mówił o tym podczas uroczystego spotkania z udziałem kierownictwa urzędu, inspektorów pracy i partnerów społecznych PIP Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. „W codziennej praktyce inspektorskiej spotykamy się ze społecznymi inspektorami, współpracujemy z nimi. Są oni dla nas ─ inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy ─ nieocenionym wsparciem, bo nikt tak dobrze nie zna firmy i zagrożeń w niej występujących, jak sami pracownicy. Właśnie dlatego w roku jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy postanowiłem dotychczasowy konkurs „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” rozbudować o etap ogólnopolski” – stwierdził Główny Inspektor Pracy.

wwwIMG6624

Podkreślił, że dzięki temu będzie można lepiej docenić wysiłek społecznych inspektorów pracy, którzy w codziennej służbie robią dużo więcej niż określone prawem minimum. Wyraził nadzieję, iż we współpracy z organizacjami związkowymi uda się wyłonić grono najaktywniejszych społecznych inspektorów w każdym województwie i w całym kraju.

„Życie i zdrowie ludzkie nie mają ceny. Niech ten konkurs będzie dowodem, że my cenimy tych, którzy walczą o bezpieczeństwo drugiego człowieka” – powiedział na zakończenie wystąpienia Wiesław Łyszczek.

wwwIMG6633

Dariusz Głuszkiewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odczytał list Stanisława Szweda - sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pogratulował PIP inicjatywy oraz decyzji o rozszerzeniu formuły konkursu na szczebel ogólnopolski, a także życzył powodzenia w kolejnym etapie konkursu laureatom szczebla wojewódzkiego.

wwwIMG6636


wwwIMG6640


wwwIMG6644

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias podkreśliła wagę współpracy pomiędzy społecznymi inspektorami pracy i związkami zawodowymi. W podobnym duchu wypowiadał się zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Bogdan Kubiak, który powiedział, że „Solidarność” pozytywnie przyjęła zmianę formuły konkursu. Z kolei Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzej Radzikowski zaakcentował, że rozszerzenie formuły konkursu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska społecznych inspektorów pracy.

wwwIMG6649

Prelekcję na temat roli społecznej inspekcji pracy w zakładzie pracy wygłosiła prof. dr hab. Teresa Liszcz z Zakładu Prawa Pracy UMCS w Lublinie. Omówiła wybrane aspekty funkcjonowania ustawy o społecznej inspekcji pracy w świetle wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Opowiedziała się jednoznacznie za potrzebą utrzymania instytucji społecznej inspekcji pracy i wyraziła przekonanie o konieczności zmiany ustawy o sip.

wwwIMG6659


wwwIMG6661

W drugiej części spotkania o współpracy związków zawodowych z Państwową Inspekcją Pracy na rzecz budowania kultury bezpieczeństwa pracy, na przykładzie doświadczeń NSZZ „Solidarność” i OPZZ mówili kolejno: Paweł Chabiński - kierownik Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy przy Regionie „Dolny Śląsk” NSZZ „Solidarność” i Renata Górna – radca OPZZ.

Uroczystość prowadziła Ewa Dośla – Dyrektor Gabinetu GIP.