• RSS
  • Wersja tekstowa
08.06.2019 Artykuł archiwalny

Na międzynarodowych targach w Kielcach

Pod patronatem głównego inspektora pracy w dniach 6-8 czerwca 2019 r. w Centrum Targowym w Kielcach odbyły się Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO.

W trakcie targów zorganizowano stoisko informacyjne Państwowej Inspekcji Pracy oraz strefę edukacji na rzecz bezpieczeństwa i ochrony pracy.

wwwIMG8335

Podczas uroczystego otwarcia targów Adam Derza - Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach odczytał list Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka, który  podkreślił ważną rolę promowania bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy, spełnianą przez targi, które budują swoją markę dzięki wszechstronnej ofercie i ciekawym, wartościowym wydarzeniom towarzyszącym. Zaprosił uczestników do udziału w programach oraz kampaniach organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy.

wwwIMG8478

Wcielając w życie ideę promowania ochrony pracy, z inicjatywy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach zorganizowano tzw. strefę edukacji na rzecz bezpieczeństwa i ochrony pracy, w której znajdowały się:

- stoisko informacyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach,

- punkty informacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (porady medyczne i mierzenie ciśnienia krwi oraz pojemności płuc), Stowarzyszenia Służby BHP Odział w Kielcach, Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstw i Krwiolecznictwa w Kielcach,

- wystawa i pokazy sprzętu ochrony indywidualnych do pracy na wysokości prezentowane przez firmę SUPON Kielce (przyczepa szkoleniowa).

W strefie edukacji prezentowano także filmy instruktażowe Państwowej Inspekcji Pracy na temat identyfikacji i pomiarów środowiska pracy, bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz bezpieczeństwa dzieci na wsi.

wwwIMG8383

Stoisko Państwowej Inspekcji Pracy wraz ze strefą edukacji cieszyło się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających targi. W ciągu trzech dni targowych przekazano zainteresowanym ponad 1000 egzemplarzy wydawnictw PIP.