• RSS
  • Wersja tekstowa
08.06.2019 Artykuł archiwalny

Dobre praktyki w Świętokrzyskiem

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w konferencji „Dobre praktyki w Świętokrzyskiem”, która odbyła się 7 czerwca 2019 r. w Nowinach koło Kielc. Spotkanie zostało zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach i Dyckerhoff Polska – Cementownię Nowiny Sp. z o. o.

wwwIMG4703

Konferencja była adresowana do przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego. Miała na celu upowszechnianie wśród pracodawców dobrych praktyk poprawiających bezpieczeństwo pracy poprzez prezentację rozwiązań w tym zakresie przez firmy mające na tym polu doświadczenie i sukcesy.

wwwIMG4727

W spotkaniu wzięli udział: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń w Głównym Inspektoracie Pracy Iwona Hadacz, Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach Adam Derza, Dyrektor Generalny Dyckerhoff Polska Krzysztof Kieres.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek podkreślił w swoim wystąpieniu, że innowacyjne rozwiązania techniczne czynią pracę łatwiejszą, jednak nowe technologie czy urządzenia niosą ze sobą nowe zagrożenia i niebezpieczeństwa, przed którymi należy się umiejętnie zabezpieczać.

wwwIMG5023

Dyrektor Generalny Dyckerhoff Polska Krzysztof Kieres zaakcentował rolę i znaczenie współpracy z inspektorami pracy OIP w Kielcach. Wskazał, że głównymi zadaniami dobrych praktyk są: dążenie do ograniczenia narażenia pracowników na zagrożenia i zmniejszenie wypadkowości, co przekłada się na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa i poprawę warunków pracy.

wwwIMG4802

W trakcie spotkania prezes zarządu firmy PHP SUPON Sp. z o.o. w Kielcach Stanisław Rupniewski - laureat nagrody w konkursie PIP „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” - wskazał, że celem działania firmy jest pomoc w tworzeniu warunków eliminacji wielu zagrożeń zdrowia i życia obywateli oraz ochrony ich mienia. Zaznaczył, że od wielu lat kierowana przez niego firma znajduje się w czołówce  największych polskich firm w branży bhp i ppoż. oraz podejmuje działania na rzecz najnowocześniejszych rozwiązań.

wwwIMG4820

Odczytano list wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek do uczestników konferencji. Wojewoda podkreśliła w nim, że Państwowa Inspekcja Pracy konsekwentnie stoi na straży przestrzegania przepisów prawa i z całą stanowczością egzekwuje realizację podstawowych obowiązków pracodawców w zakresie zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dodała, że edukacja w zakresie bezpieczeństwa pracy zasługuje na szczególne uznanie i zachęca do dalszych działań na rzecz poprawy warunków pracy.

Uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć film prezentujący historię spółki Dyckerhoff Polska oraz jej obecne dokonania.

W trakcie konferencji nadinspektor pracy Tomasz Barański przedstawił referat: „Analiza  przyczyn wypadków przy pracy w świetle kontroli Państwowej  Inspekcji Pracy – studium przypadku” , a starszy inspektor pracy – główny specjalista Piotr Grabiński zaprezentował „Wymagania minimalne i zasadnicze dla maszyn i urządzeń – podstawy”. W trakcie prelekcji pokazano zdjęcia obrazujące nieprawidłowości na terenie kontrolowanych zakładów.

wwwIMG4924

Po części merytorycznej goście zwiedzili cementownię, zaliczaną do grona najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w naszym regionie.

W podsumowaniu konferencji Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach Adam Derza wskazał na potrzebę stałej popularyzacji dobrych praktyk w środowisku pracodawców, przyczyniającej się do poprawy poziomu bezpieczeństwa w zakładach pracy. Wyraził nadzieję, że spotkanie było inspiracją do dalszych skutecznych działań na rzecz poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w regionie świętokrzyskim.