• RSS
  • Wersja tekstowa
17.06.2019 Artykuł archiwalny

Finał konkursu plastycznego dla dzieci

W Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie 14 czerwca 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, przebiegającego w tym roku pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Państwowa Inspekcja Pracy, którą na uroczystości reprezentował Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa.

wwwIMG6737

Zastępca Głównego Inspektora Pracy, zwracając się do laureatów konkursu, powiedział m.in.: „Z tegorocznych prac wynika, że dobrze wiecie, jak bardzo niebezpieczne mogą być pracujące maszyny. Większość z was doskonale przedstawiła zagrożenia związane z przebywaniem w pobliżu miejsca ich pracy, a to potwierdza, że rośnie nam pokolenie przyszłych rolników – świadomych, rozsądnych i przygotowanych do kształtowania kultury bezpiecznej pracy w rolnictwie”. Bogdan Drzastwa pogratulował zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie „wspaniałych, pięknych prac”, życząc im jak najlepszych ocen na świadectwach i bezpiecznych wakacji.

wwwIMG6691

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik pogratulowała dzieciom wiedzy, talentu i pomysłowości w prezentowaniu tegorocznego hasła. „Wasze prace plastyczne posłużą także innym dzieciom. W prosty i jasny sposób przestrzegają i informują, przemawiają do wyobraźni. Każą zastanowić się nad tym, jak zachowywać się bezpiecznie” – podkreśliła, dziękując rodzicom, opiekunom i nauczycielom uczestników konkursu za pomoc w upowszechnianiu wśród dzieci zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

wwwIMG6707

Gratulacje laureatom złożył także Sekretarz Stanu w Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński.

wwwIMG6747

Po przemówieniach i gratulacjach wręczono nagrody i wyróżnienia młodym autorom prac: dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcję Pracy, pozostałych organizatorów konkursu, patronów medialnych oraz firmy współpracujące i media branżowe.

wwwIMG6688

Uroczystość zakończyło przedstawienie edukacyjne dla dzieci –„KRUSikowo”. Po oficjalnej części dzieci wzięły udział w warsztatach naukowych.

wwwIMG6771

Laureatami IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci zostali:

W I grupie wiekowej (klasy 0-3)

I miejsce – Filip Karpiński, SP im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krusinie, woj. kujawsko-pomorskie; II miejsce – Roksana Błędowska, ZPO w Kazanowie, woj. mazowieckie; III miejsce – Emilia Niezgoda, SP im. Jana Pawła II w Sierzchowach woj. łódzkie.

W II grupie wiekowej (klasy 4-8)

I miejsce – Marcel Gurnik, woj. małopolskie; II miejsce – Fabian Syniec, SP im. Królowej Jadwigi w Widełce woj. podkarpackie; III miejsce – Martyna Witkowska, ZSP im. Jana Pawła II woj. dolnośląskie.

wwwIMG6679