• RSS
  • Wersja tekstowa
13.06.2019 Artykuł archiwalny

Na spotkaniu ze związkowcami

W Gniewczynie Trynieckiej 13 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z udziałem zaproszonych gości, w tym Wiesława Łyszczka - Głównego Inspektora Pracy, Barbary Kiełt - Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie i Iwony Hadacz – Wicedyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń GIP.

IMG20190613101801p

Stronę związkową reprezentowali m.in.: Roman Jakim - Przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność, Bogusława Stec-Świderska - Zastępca Przewodniczącego i Marek Hojło - skarbnik ZR NSZZ „Solidarność”.

IMG20190613102035p

W trakcie posiedzenia omawiano bogatą współpracę pomiędzy NSZZ „Solidarność” a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie w zakresie udzielania porad, jak i przeprowadzania szkoleń dla różnych grup zawodowych zrzeszonych w organizacji związkowej.

Poruszono temat ważnej roli społecznych inspektorów pracy w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w zakładach pracy. Podkreślono wzmocnienie ich rangi poprzez wprowadzenie przez głównego inspektor pracy dwuetapowego konkursu na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy.