18.06.2019 Artykuł archiwalny

Nowy OIP w Gdańsku

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek powierzył z dniem 17 czerwca 2019 r. Mariuszowi Pokrzywinskiemu pełnienie obowiązków Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku.

Powołanie nowego OIP w Gdańsku
 

Mariusz Pokrzywinski zastąpił Roberta Strąka, który został powołany przez Wiesława Łyszczka na stanowisko Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku także z dniem 17 czerwca 2019 r.

Powołanie nowego zastępcy OIP
 

W uroczystości uczestniczyli: Iwona Hadacz - Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń w Głównym Inspektoracie Pracy, Agnieszka Dobrodziej - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku oraz pracownicy miejscowego OIP.

Uczestnicy uroczystości
 
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner199867
 • banner218245
 • banner186222
 • banner201670
 • banner172098