• RSS
  • Wersja tekstowa
18.06.2019 Artykuł archiwalny

Nowy OIP w Gdańsku

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek powierzył z dniem 17 czerwca 2019 r. Mariuszowi Pokrzywinskiemu pełnienie obowiązków Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku.

Powołanie nowego OIP w Gdańsku
 

Mariusz Pokrzywinski zastąpił Roberta Strąka, który został powołany przez Wiesława Łyszczka na stanowisko Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku także z dniem 17 czerwca 2019 r.

Powołanie nowego zastępcy OIP
 

W uroczystości uczestniczyli: Iwona Hadacz - Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń w Głównym Inspektoracie Pracy, Agnieszka Dobrodziej - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku oraz pracownicy miejscowego OIP.

Uczestnicy uroczystości