O skutkach demograficznych migracji

W sejmowej Sali Kolumnowej 25 czerwca 2019 r. pod patronatem Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP, odbyła się konferencja, poświęcona wpływowi migracji na sytuację demograficzną Polski. W spotkaniu uczestniczył Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy i przedstawiciele kierownictwa GIP.

Delegacja Państwowej Inspekcji Pracy
 

Konferencję zorganizowała Rządowa Rada Ludnościowa pod kierownictwem profesor Józefiny Hrynkiewicz. Uczestniczyli w niej Małgorzata Gosiewska, Wicemarszałek Sejmu RP, przedstawiciele rządu, administracji państwowej i świata nauki. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali także Wojciech Gonciarz, Dyrektor Departamentu Prawnego GIP i Jarosław Leśniewski, Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP.

Stanisław Szwed w trakcie konferencji
 

Małgorzata Gosiewska odczytała list Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP do uczestników konferencji.

Stanisław Szwed, Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zwrócił uwagę na rządowe programy, których celem jest poprawa sytuacji demograficznej Polski i zatrzymania fali emigracji młodych obywateli naszego kraju. Przypomniał, że symbolicznym wskazaniem priorytetów obecnego rządu jest dodanie Rodziny do nazwy ministerstwa, w którym pracuje. Stanisław Szwed przypomniał programy socjalne kierowane do polskich rodzin wdrożone w ostatnich latach, zaczynając od Programu 500+. Profesor Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego potwierdził, że wyniki badań pokazują, iż Program 500+ przekonuje młode polskie rodziny do pozostania w kraju.

Z kolei Renata Szczęch, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazywała na związek między migracjami międzynarodowymi z bezpieczeństwem kraju przyjmującego. Podkreślała konieczność uwzględniania czynnika bezpieczeństwa w tzw. polityce migracyjnej.

Uczestnicy konferencji
 

Dyskutowano także o związkach migracji z rynkiem pracy, ubezpieczeniami i świadczeniami społecznymi. Profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS przedstawiła wpływ zatrudniania cudzoziemców na poziom ściąganych składek na ubezpieczenie społeczne.  Z danych ZUS wynika,  że w 2018 r. przypis wszystkich składek na numer rachunku składkowego  wyniósł prawie 260 miliardów złotych, zaś przypis składek od cudzoziemców na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wyniósł 4,3 miliarda złotych, co stanowi jedynie 2,3% przypisu. W jej ocenie nie są to kwoty znaczące. Zatem migrujący za pracą cudzoziemcy, nie mają dużego znaczenia dla kondycji finansowej ubezpieczeń społecznych.

Z kolei profesor Romuald Jończy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zwracał uwagę na zachodzący proces wyludniania się dużych obszarów Polski spowodowany migracjami wewnętrznymi z peryferii do centrów, czyli do dużych ośrodków regionalnych naszego kraju. Wskazał, że postępujące wyludnienie stawia przed państwem, samorządem i społeczeństwem szereg wyzwań.