• RSS
  • Wersja tekstowa
02.07.2019 Artykuł archiwalny

Obradowała Rada Dialogu Społecznego

W Warszawie 1 lipca 2019 r. odbyło się planarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Wojciech Gonciarz, Dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.


Wojciech Gonciarz na posiedzeniu RDS
 

Przed rozpoczęciem obrad plenarnych przedstawiciele partnerów społecznych i rządu wzięli udział w uroczystości nadania jednej z sal Centrum Dialogu Społecznego imienia Jana Guza, Przewodniczącego OPZZ, który zmarł kilka tygodni temu.  W ceremonii wzięła udział żona Jana Guza oraz jego dzieci.

Bożena Borys-Szopa w trakcie odsłaniania tablicy pamiątkowej

Wyrazy uznania i pamięci złożyli najbliższym zmarłego lidera związkowego m.in. Dorota Gardias, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego oraz Bożena Borys-Szopa, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W uroczystości upamiętnienia zmarłego Przewodniczącego OPZZ uczestniczyli także Stanisław Szwed, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Wojciech Gonciarz, Dyrektor Departamentu Prawnego GIP.

Wojciech Gonciarz  przy tablicy pamiątkowej
Tablica pamiątkowa przy Sali im. Jana Guza
 

W trakcie obrad plenarnych Rady Dialogu Społecznego odbyła się dyskusja na temat pluralizmu związkowego w służbach mundurowych. Partnerzy społeczni zapoznali się także z informacją Ministerstwa Finansów na temat założeń projektu budżetu państwa na rok 2020. Dyskutowano również na temat zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2020 r.