• RSS
  • Wersja tekstowa
04.07.2019 Artykuł archiwalny

Posłowie o wykonaniu budżetu PIP

Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu 3 lipca 2019 r. w gmachu Sejmu rozpatrzyła opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za 2018 r.

wwwIMG6943

Przedstawił ją poseł Janusz Śniadek. Stwierdził, że Komisja do Spraw Kontroli Państwowej po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami Państwowej Inspekcji Pracy, wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu PIP w 2018 r. i wnosi o jego przyjęcie.

Do opinii przedstawiciela Komisji do Spraw Kontroli Państwowej przychylił się w wygłoszonym koreferacie poseł Artur Gierada z Komisji Finansów Publicznych.

W posiedzeniu uczestniczyli: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów GIP Grażyna Witkowska i Dyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Małgorzata Wysocka.