W duńskim Urzędzie ds. Środowiska Pracy

W ramach realizacji porozumienia o współpracy dwustronnej 27 czerwca 2019 r. delegacja Państwowej Inspekcji Pracy złożyła wizytę w duńskim Urzędzie ds. Środowiska Pracy. Tematem wiodącym spotkania było delegowanie pracowników do pracy na terytorium obu państw oraz związana z tym współpraca inspekcji krajowych jako instytucji łącznikowych.

wwwIMG4464

Strona polska omówiła problematykę delegowania pracowników w świetle działań kontrolno-nadzorczych, realizowanych przez PIP w latach 2017-2018, oraz podsumowała wymianę informacji za pośrednictwem biur łącznikowych Polski i Danii. Inspekcja duńska zaprezentowała, między innymi, założenia przyjętego w tym roku porozumienia politycznego, dotyczącego priorytetów jej działalności na najbliższe 3 lata.

Ponadto delegacje wymieniły się doświadczeniami wynikającymi z kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w obu krajach. Po omówieniu kwestii wypadków przy pracy z udziałem polskich obywateli, które miały miejsce na terytorium Danii, strony potwierdziły potrzebę ustalenia procedur prowadzenia wymiany informacji na ten temat w oparciu o obowiązujące w Polsce i Danii przepisy dotyczące zgłaszania wypadków przy pracy.

Polską inspekcję pracy reprezentowali: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek oraz Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa. W skład delegacji PIP weszli również: Jarosław Leśniewski, Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP i Teresa Jastrzębska, Główny Specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą. Wizyta odbyła się na zaproszenie Dyrektora Generalnego Sørena Kryhlmanda, któremu podczas spotkania towarzyszyli współpracownicy – Vibe Westh, Zastępca Dyrektora Generalnego, Katrine Wied Christensen, Kierownik Wydziału w Centrum Doradztwa ds. Środowiska Pracy oraz Dorte Harning, Specjalny Doradca.