09.07.2019 Artykuł archiwalny

Spotkanie ze środowiskiem pielęgniarek

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 8 lipca 2019 r. Wiesław  Łyszczek, Główny Inspektor Pracy spotkał się z delegacją samorządu pielęgniarek i położnych reprezentowaną przez Zofię Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Spotkanie z przedstawicielami pielęgniarek i położnych
 

W spotkaniu uczestniczyli także Zastępcy Głównego Inspektora Pracy: Bogdan Drzastwa i Dariusz Mińkowski. Stronę pielęgniarek i położnych reprezentowali: Sebastian Irzykowski, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Longina Kaczmarska, I Wiceprzewodnicząca Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Spotkanie poświęcone było problemom związanym ze świadczeniem pracy i wynagradzaniem średniego personelu medycznego. Reprezentacja pielęgniarek i położnych zwracała uwagę na niewłaściwe wykonywanie przez dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej dyspozycji przepisu § 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej.

Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy zapoznali gości ze stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i ewentualnych możliwościach działań kontrolnych podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy w tym zakresie.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner178526
 • banner177694
 • banner175199
 • banner222263
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner218245
 • banner172098
 • banner186222