• RSS
  • Wersja tekstowa
09.07.2019 Artykuł archiwalny

Spotkanie ze środowiskiem pielęgniarek

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 8 lipca 2019 r. Wiesław  Łyszczek, Główny Inspektor Pracy spotkał się z delegacją samorządu pielęgniarek i położnych reprezentowaną przez Zofię Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Spotkanie  z przedstawicielami pielęgniarek i położnych
 

W spotkaniu uczestniczyli także Zastępcy Głównego Inspektora Pracy: Bogdan Drzastwa i Dariusz Mińkowski. Stronę pielęgniarek i położnych reprezentowali: Sebastian Irzykowski, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Longina Kaczmarska, I Wiceprzewodnicząca Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Spotkanie poświęcone było problemom związanym ze świadczeniem pracy i wynagradzaniem średniego personelu medycznego. Reprezentacja pielęgniarek i położnych zwracała uwagę na niewłaściwe wykonywanie przez dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej dyspozycji przepisu § 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej.

Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy zapoznali gości ze stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i ewentualnych możliwościach działań kontrolnych podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy w tym zakresie.