• RSS
  • Wersja tekstowa
10.07.2019 Artykuł archiwalny

Spotkanie ze środowiskiem transportowców

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 9 lipca 2019 r. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek spotkał się z przedstawicielami Krajowej Sekcji Transportu Drogowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

wwwIMG6957

W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, Główny Specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy Małgorzata Dziemińska oraz Starszy Specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy Paweł Żukowski. Stronę związkową reprezentowali: Przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Drogowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Tadeusz Kucharski, Sekretarz Krajowej Sekcji Transportu Drogowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Gerard Skroński oraz Ekspert Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Barbara Surdykowska.

Spotkanie poświęcone było warunkom pracy osób, w tym kierowców, wykonujących pracę w ramach platform cyfrowych. Rozmowy dotyczyły problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy osób współpracujących z platformami cyfrowymi oraz zagadnień formalno-prawnych związanych z charakterem świadczonych przez te osoby usług.