18.07.2019 Artykuł archiwalny

Spotkanie z Poseł Ewą Kozanecką

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 18 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy i Bogdana Drzastwy, Zastępcy Głównego Inspektora Pracy z Ewą Kozanecką, Posłem na Sejm RP.

Spotkanie Kierownictwa PIP z Poseł Ewą Kozanecką
 

Spotkanie dotyczyło bieżących działań Państwowej Inspekcji Pracy podejmowanych w celu zapewnienia przez pracodawców właściwych warunków pracy pracownikom narażonym na wysokie temperatury w okresie letnim oraz zatrudnianym sezonowo.

Poseł Ewa Kozanecka jako członek Rady Ochrony Pracy stale współpracująca z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” jest zainteresowana realizacją planu pracy Państwowej Inspekcji Pracy i zapewnieniem inspektorom pracy optymalnych warunków do prowadzenia skutecznej działalności kontrolnej.

 

 
 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner222263
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner186222