• RSS
  • Wersja tekstowa
22.08.2019 Artykuł archiwalny

Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński spotkał się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie z Prezesem SEP Piotrem Szymczakiem oraz Członkami Zarządu Stowarzyszenia Markiem Grzywaczem i Wiesławem Michalskim.

wwwIMAGE

Celem spotkania było wskazanie przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich przedstawicieli do pracy w reaktywowanej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców. W trakcie spotkania Prezes Piotr Szymczak wyraził zainteresowanie chęcią współpracy merytoryczno-szkoleniowej z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Wcześniej podobne spotkania odbyły się z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Norbertem Książkiem i Prezesem Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniewem Kledyńskim.