• RSS
  • Wersja tekstowa
23.08.2019 Artykuł archiwalny

Konkurs dla najaktywniejszych społecznych inspektorów

W Warszawie 22 sierpnia 2019 r. pod przewodnictwem Bogdana Drzastwy, Zastępcy Głównego Inspektora Pracy obradowała Kapituła Konkursu” Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Celem spotkania było wyłonienie laureatów etapu krajowego konkursu.

Obrady Kapituły konkursu
 

Ideą konkursu jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady pracy poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

Tegoroczna edycja konkursu po raz pierwszy odbywa się także na etapie krajowym. Dotychczas najaktywniejsi społeczni inspektorzy pracy byli wyłaniani i nagradzani na szczeblu wojewódzkim. Kandydatów do konkursu zgłaszają organizacje związkowe. Do etapu krajowego konkursu Okręgowe Inspektoraty Pracy przekazały 30 wniosków. Kapituła zarekomendowała Wiesławowi Łyszczkowi, Głównemu Inspektorowi Pracy 16 kandydatów do otrzymania wyróżnień, a także spośród wyróżnionych wskazała 3 społecznych inspektorów pracy, którzy jej zdaniem powinni otrzymać nagrodę główną.

W skład Kapituły oceniającej efekty działalności społecznych inspektorów pracy wchodzą przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy i reprezentanci ogólnopolskich reprezentatywnych organizacji związkowych. W obradach Kapituły w dniu 22 sierpnia 2019 r. uczestniczyli:

Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy – Przewodniczący Kapituły,

Ewa Dośla, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy,

Wojciech Gonciarz, Dyrektor Departamentu Prawnego,

Izabela Waga, Wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli,

Jerzy Wlazło, Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji,

Jarosław Leśniewski, Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia,

Kazimierz Kimso, Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”,

Bogusław Motowidełko, Przewodniczący Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”,

Jan Przywoźny, p.o. Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy,

Radosław Strakulski, Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Zachodniego Obszaru RP w Poznaniu,

Renata Górna, Radca OPZZ ds. ochrony zdrowia, ochrony pracy i osób niepełnosprawnych,

Sylwia Starońska - Pająk, Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Pracy OPZZ.