• RSS
  • Wersja tekstowa
26.08.2019 Artykuł archiwalny

Na obchodach rocznicowych dolnośląskiej „Solidarności”

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa wziął udział w dolnośląskich obchodach 39 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, które odbyły się 25 sierpnia 2019 r. we Wrocławiu.

wwwIMG0236

Podczas uroczystości rocznicowych pod tablicą upamiętniającą strajk solidarnościowy w sierpniu 1980 r. Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa odczytał list Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka skierowany do Przewodniczącego Zarządu Regionu Dolny Śląsk Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Kazimierza Kimso. Główny Inspektor Pracy wskazał na znaczenie wytrwale realizowanej przez związek misji, która na pierwszym miejscu stawia człowieka i jego godność w środowisku pracy. Podkreślił, że ideały „Solidarności” są nadal aktualne i inspirujące.

wwwda3

Uroczystości pod Tablicą „Solidarności” poprzedziła Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia przy Al. Pracy, gdzie modlono się w intencji ludzi „Solidarności” przy udziale Jego Ekscelencji Bp. Andrzeja Siemieniewskiego. Homilię wygłosił kapelan senior dolnośląskiej „Solidarności” ks. Stanisław Pawlaczek. Ksiądz prosił o to, by się modlić i dziękować za to, co się przez 39 lat udało dokonać.

wwwIMG0274

W dolnośląskich obchodach 39 rocznicy powstania „Solidarności” uczestniczyli członkowie związku, parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Obok Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Bogdana Drzastwy Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu Małgorzata Łagocka i Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu Andrzej Pogórski.

Strajk we Wrocławiu rozpoczął się 26 sierpnia 1980 r. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy ogłosił jego zakończenie nad ranem 1 września, po przyjeździe z Gdańska delegacji MKS z potwierdzoną kopią Porozumień Sierpniowych, zawartych 31 sierpnia 1980 r.