• RSS
  • Wersja tekstowa
28.08.2019 Artykuł archiwalny

Za wieloletni trud i owocną pracę

27 sierpnia 2019 r. w Koszalinie za wieloletni trud i owocną pracę na rzecz dobra osób pracujących została wyróżniona Danuta Czernielewska była przewodnicząca Zarządu Regionu Koszalińskiego Pobrzeże NSZZ „Solidarność”. Okolicznościowy list Głównego Inspektora Pracy przekazał Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa.

Uroczystość odbyła się w siedzibie Zarządu Regionu Koszalińskiego Pobrzeże NSZZ „Solidarność”. Wzięli w niej udział przedstawiciele Kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy, a także Przewodniczący Zarządu Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” Wiesław Królikowski, Zastępcy Przewodniczącego - Adam Ratyński, Kazimierz Grygorcewicz oraz członek prezydium Andrzej Smolak.

Uczestnicy uroczystości
 

Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy w liście do Danuty Czernielewskiej docenił jej umiejętność prowadzenia konstruktywnego dialogu ponad podziałami oraz solidną merytoryczną pracę na związkowym forum, niezależnie od zmieniającej się rzeczywistości.

- Pani aktywna i zdeterminowana postawa wspomagała realizację misji Państwowej Inspekcji Pracy. Dzięki Pani otwartości na współpracę możliwe było podejmowanie wielu niezmiernie cennych inicjatyw w obszarze ochrony pracy – za co bardzo serdecznie dziękuję – podkreślił Główny Inspektor Pracy.

Uroczystość w Koszalinie