• RSS
  • Wersja tekstowa
29.08.2019 Artykuł archiwalny

Pamięci Romana Giedrojcia

W dniu 28 sierpnia 2019 roku w Słupsku upamiętniono drugą rocznicę śmierci Romana Giedrojcia. W imieniu Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy, wieniec na grobie złożył Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy.

Przygrobie Romana Giedrojcia


Przy grobie zmarłego Głównego Inspektora Pracy obecni byli także: Ewa Giedrojć, wdowa po Romanie Giedrojciu oraz przedstawiciele Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Słupsku i Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku.