• RSS
  • Wersja tekstowa
30.08.2019 Artykuł archiwalny

Wręczono nagrody im. Romana Giedrojcia

W drugą rocznicę śmierci Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia 29 sierpnia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia corocznych nagród imienia Romana Giedrojcia. Otrzymało je troje inspektorów pracy, którzy wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w zakresie poprawy warunków pracy oraz determinacją i skutecznością w egzekwowaniu przepisów prawa pracy.

wwwDSC16851

Tegorocznymi laureatami Nagrody im. Romana Giedrojcia zostali: Bartosz Pittner z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, Arkadiusz Obłoza z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie oraz Monika Sierakowska-Czeladziński z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.

wwwDSC1611

Gratulując wyróżnionym, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek podkreślił, że patron nagrody był wybitnym inspektorem pracy. Otrzymanie nagrody imienia Romana Giedrojcia to nie tylko zaszczyt, ale także odpowiedzialność, by okazać się godnym tego wyróżnienia.

„Inspektor Roman Giedrojć podkreślał, że z kontroli zawsze musi coś dobrego wynikać. Że każda wizyta inspektora w zakładzie powinna się wiązać z odczuwalną poprawą warunków pracy. Ten aspekt – widoczny i odczuwalny dla ludzi efekt naszych kontroli – także dla mnie jest najważniejszym miernikiem oceny pracy inspektorskiej. Dokonania naszych finalistów również i w tym zakresie godne są wyjątkowego wyróżnienia” – powiedział Wiesław Łyszczek.

wwwDSC16191

Wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pracy, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr hab. Danuta Koradecka pogratulowała inicjatywy ustanowienia Nagrody im. Romana Giedrojcia i tegorocznym laureatom nagrody.

„Roman Giedrojć był człowiekiem wyjątkowym, dlatego że był pasjonatem pracy, którą wykonywał – podkreśliła Profesor Danuta Koradecka. - To nie było tylko zaangażowanie w wykonanie obowiązków. To była pasja zmieniania świata na lepsze. Dlatego ważne jest, aby w społeczności inspektorskiej wyróżniać właśnie takie osobowości, takich inspektorów pasjonatów, którzy gotowi są poświęcić swój czas i wiedzę na poszukiwanie źródeł prawdy i podejmowanie decyzji szczególnie istotnych dla ludzi pracy”.

wwwDSC1621

Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Kazimierz Kimso, składając gratulacje wyróżnionym, podziękował wszystkim inspektorom pracy i pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy za działania na rzecz poprawy warunków pracy.

wwwDSC16681

W imieniu nagrodzonych dziękował Arkadiusz Obłoza, Starszy Inspektor Pracy: „Nagroda jest nas zaszczytem i ogromnym wyróżnieniem. Cieszymy się, że nasza dotychczasowa praca została doceniona, co stanowi także motywację do dalszych działań”.

wwwDSC1674

Laureatom gratulował także brat patrona nagrody Mieczysław Giedrojć, który podziękował za pielęgnowanie pamięci po zmarłym bracie.

wwwDSC16011

W uroczystości uczestniczyli: wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy prof. dr hab. Danuta Koradecka i Zbigniew Janowski, pracownicy i kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiciele dolnośląskiej „Solidarności”, brat i wdowa po Romanie Giedrojciu – Ewa Giedrojć.

Dzień wcześniej, 28 sierpnia 2019 r., w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu odbyła się Msza Święta w intencji Romana Giedrojcia z udziałem najbliższej rodziny zmarłego i kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy.