31.08.2019 Artykuł archiwalny

Nowo mianowani inspektorzy pracy

30 sierpnia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu, Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, wręczył akty mianowania absolwentom 71 grupy aplikacji inspektorskiej.

wwwDSC1704

Nowo mianowani inspektorzy pracy złożyli uroczyste ślubowanie: - Ślubuję służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać porządku prawnego, wykonywać obowiązki pracownika Państwowej Inspekcji Pracy sumiennie, bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą.

wwwDSC1705

wwwDSC1707
 

Po wypowiedzeniu roty ślubowania na sztandar Państwowej Inspekcji Pracy, Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, wręczył akty mianowania 21 inspektorom pracy. Główny Inspektor Pracy życzył sprostania nowym trudnym wyzwaniom, dalszego zawodowego rozwoju i kolejnych awansów.

wwwDSC1801

W uroczystości wzięli udział członkowie Rady Programowo-Metodycznej przy Ośrodku Szkolenia PIP.

Uroczyste ślubowanie było poprzedzone kilkudniowym szkoleniem, którego celem było uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania ustawowych zadań.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner218245
 • banner199867
 • banner201670
 • banner172098