• RSS
  • Wersja tekstowa
09.09.2019 Artykuł archiwalny

Na spotkaniu z dziećmi w Rzeszowie

7 września 2019 r. na Staromieściu w Rzeszowie odbyło się spotkanie z młodzieżą i dziećmi z inicjatywy ks. Waldemara Doparta, proboszcza miejscowej parafii pw. św. Józefa. Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie w ramach tematu „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

Wiesław Łyszczek i Bogdan Drzastwa na spotkaniu w Rzeszowie
 

W spotkaniu wzięli udział: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek i Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa.

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie zorganizowali stoisko, na którym dzieci i młodzież dowiadywali się, jak należy się zachowywać na drodze, nad wodą i na podwórku, aby nie doszło do wypadków. Przekazywali dzieciom materiały promocyjne, m.in. broszurę „Przygoda na wsi”.

Na stoisku PIP
 

Dzieci wzięły udział w zorganizowanym dla nich konkursie, podczas którego odpowiadały na pytania dotyczące bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych i podczas odpoczynku w czasie wolnym. Za udział we konkursie otrzymały nagrody ufundowane ze środków OIP Rzeszów.