• RSS
  • Wersja tekstowa
16.09.2019 Artykuł archiwalny

Laury za bezpieczne gospodarstwa

13 września 2019 r. w Belwederze Prezydent RP Andrzej Duda wręczył listy gratulacyjne laureatom XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Państwowa Inspekcja Pracy była współorganizatorem konkursu.

Aleksandra Hadzik wita uczestników Finału Konkursu

Prezes KRUS, dr Aleksandra Hadzik powitała laureatów oraz gości, wśród których byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Senator RP Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski, Komisarz Desygnowany UE Janusz Wojciechowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Andrzej Kwaliński, Zastępca Głównego Inspektora Pracy.

Przemawia Prezydent Andrzej Duda
 

Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu zaznaczył, że polska wieś jest bezpieczniejsza – dla rolników, dla ich rodzin, a także dla dzieci. - To przede wszystkim dzieci w coraz większym stopniu są chronione przed wypadkami, przed zagrożeniem życia i zdrowia – podkreślił Prezydent.

Uczestnicy spotkania w Belwedrze
Uczestnicy spotkania w Belwedrze
 

W XVII edycji konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” wzięły udział 1153 gospodarstwa indywidualne. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju uznano gospodarstwo Anny i Mariusza Chrzanowskich z Nowego Chodnowa w województwie łódzkim.

Laureaci Nagrody GIP
 

Nagrodę specjalną Głównego Inspektora Pracy za stosowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym przyznano Magdalenie i Tomaszowi Szczęsnym ze Złotej w województwie świętokrzyskim.