Obradowała Rada Dialogu Społecznego

18 września  2019 r. w Centrum Dialogu Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. W obradach uczestniczył Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy.

Obrady RDS
 

W posiedzeniu pod przewodnictwem Doroty Gardias, Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych brali udział przedstawiciele rządu, m.in. Bożena Borys-Szopa, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w MRPiPS oraz liderzy reprezentatywnych organizacji związkowych i organizacji pracodawców.

Obrady RDS
 

W trakcie obrad odbyła się debata na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2020. Projekt zrównoważonego budżetu na przyszły rok przedstawił Wiceminister Finansów Tomasz Robaczyński.

Partnerzy społeczni w trakcie posiedzenia omówili także długoterminowe wyzwania dla hutnictwa i przemysłu ciężkiego.