• RSS
  • Wersja tekstowa
23.09.2019 Artykuł archiwalny

Finał konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show w Bednarach k. Poznania 20 września 2019 r. uroczyście wręczono nagrody laureatom XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Państwowa Inspekcja Pracy była jednym ze współorganizatorów konkursu.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

wwwDSC1606

Gospodarstwo rolne Anny i Mariusza Chrzanowskich z Nowego Chodnowa w województwie łódzkim zostało uznane za najbezpieczniejsze w tegorocznej edycji konkursu i zdobyło pierwsze miejsce w kategorii gospodarstw indywidualnych. Dla zdobywców pierwszego miejsca oraz pozostałych uczestników etapu centralnego konkursu w tej kategorii nagrody ufundował Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

wwwDSC1459

Nagrodę specjalną Głównego Inspektora Pracy za stosowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym przyznano Magdalenie i Tomaszowi Szczęsnym, właścicielom gospodarstwa w Złotej z województwa świętokrzyskiego.

wwwDSC1354P

Podczas uroczystej gali Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wręczył również nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu w kategorii zakładów rolnych. Pierwsze miejsce zdobył Ośrodek Hodowli Zarodowej "Głogówek" Sp. z o.o., nadzorowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

wwwDSC1479P

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek w swoim wystąpieniu wskazał na konieczność wprowadzania w indywidualnych gospodarstwach rolnych nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych uwzględniających aspekt bezpieczeństwa osób wykonujących pracę. Zwrócił także uwagę na dobre przykłady praktycznego stosowania zasad bezpieczeństwa pracy w zakładach rolnych, będących tegorocznymi laureatami konkursu.

wwwDSC1390

Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyło się zorganizowane na terenie targów stoisko Państwowej Inspekcji Pracy, przygotowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu. Na stoisku PIP prowadzono prelekcje i konkursy wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodzieży ze szkół rolniczych, wyświetlano multimedialne prezentacje tematyczne, udzielano porad prawnych i technicznych, a także udostępniano bezpłatne wydawnictwa prewencyjne o tematyce bhp w rolnictwie.

Ze strony organizatorów konkursu nagrody i wyróżnienia laureatom wręczali: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorz Pięta, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kuśmierek oraz Przewodniczący Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników Stanisław Anders i jego zastępca Sławomir Cudnik.

wwwDSC1618

W wydarzeniu uczestniczyli: Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Stanisława Ziółkowska, jej Zastępca Tomasz Gajdziński, Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Krzysztof Sudoł, Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach Adam Derza oraz Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Katarzyna Mietelska.