• RSS
  • Wersja tekstowa
27.09.2019 Artykuł archiwalny

Na uroczystościach święta budowlanych

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński wziął udział w centralnych uroczystościach Dnia Budowlanych, zorganizowanych 26 września 2019 r. w Warszawie.

wwwIMG7180

Organizatorem uroczystości był tradycyjnie Związek Zawodowy „Budowlani”, rolę gospodarza pełnił przewodniczący związku Zbigniew Janowski. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządów, instytucji naukowych, związków, izb, stowarzyszeń branżowych, pracodawcy oraz związkowcy.

Życzenia budowlanym z okazji ich święta w imieniu kierownictwa i pracowników Państwowej Inspekcji Pracy złożył za pośrednictwem listu Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. List odczytał Andrzej Kwaliński.

Główny Inspektor Pracy z satysfakcją odnotował kontynuowanie działań liderów rynku budowlanego w zakresie poprawy stanu bhp w ramach wspólnego projektu pod nazwą Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Podkreślił, że przynosi ono konkretne efekty. Podziękował budowlanym za promowanie dobrych praktyk na polskich budowach oraz za udaną wielopłaszczyznową współpracę.

wwwIMG7190
wwwIMG7194

Podczas uroczystości osobom zasłużonym dla budownictwa wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. Zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński wręczył Jolancie Frątczak, przewodniczącej Okręgu Mazowieckiego Związku Zawodowego „Budowlani”, Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy.