• RSS
  • Wersja tekstowa
23.09.2019 Artykuł archiwalny

Spotkanie z przedstawicielami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

23 września 2019 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski spotkał się z przedstawicielami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Dyrektorem Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim Zofią Miturą oraz Dyrektorem Departamentu Nadzoru nad Spółkami Filipem Sondij.

wwwDSC01952

Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy obu instytucji na rzecz wzrostu bezpieczeństwa pracy w zakładach rolnych. Podczas spotkania poruszono kwestię wsparcia  przedsiębiorców rolnych w zakresie oceny ryzyka zawodowego i doskonalenia wiedzy na temat prewencji wypadkowej.

wwwDSC01962

W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Jerzy Wlazło, Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Katarzyna Mietelska oraz Starszy Specjalista w tym departamencie Joanna Płochocka, a także Główny Specjalista z Wydziału Organizacyjno-Prawnego z Oddziału Terenowego KOWR w Warszawie Mieczysław Padzik.